B2B WORKSHOP

RIADIACE JEDNOTKY

ovládané prostredníctvom

WiFi, Bluethoot, LoRa

PROGRAM

  •   Teoretická časť   - predstavenie a prehľad sérií riadiacich jednotiek (AC, DC, dekodérové)
  •   Praktická časť     - inštalácia a zapojenie riadiacich jednotiek, programovanie, správa a ovládanie riadiacich jednotiek prostredníctvom aplikácií, diagnostika riadiacich jednotiek

CENA

48,- EUR bez DPH / 1 osoba
V cene je zahrnuté občerstvenie vrátane obeda, prenájom priestorov a materiály pre praktické ukážky.

TERMÍN A MIESTO

Workshop sa bude konať v utorok    27. 2. 2024  
od 9:00 hod. a bude trvať približne do 15:00 hod.

Uskutoční sa v priestoroch NTC Senec, Vodná 28, Senec.

Ak Vás téma zaujala, budeme radi, ak sa workshopu zúčastníte.
Váš záujem je potrebné potvrdiť do stredy 14.2.2024 prostredníctvom odkazu
na   prihlasovací formulár 

Maximálny počet účastníkov je obmedzený na 15 osôb. Naším cieľom je venovať sa počas praktickej časti všetkým účastníkom workshopu individuálne, aby boli čo najlepšie pripravení pre prax.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

  B2B WORKSHOP nie je určený pre koncových spotrebiteľov !!! 

Na B2B WORKSHOP sa môžete prihlásiť  - ak ste podnikateľský subjekt, ktorého predmetom podnikania sú činnosti, ktoré súvisia so záhradníctvom,  stavebnou činnosťou, alebo vykonávaním vodoinštalačných prác, prípadne sa zaoberáte maloobchodom alebo veľkoobchodom a z Vášho verejne prezentovaného sortimentu je zrejmé, že obchodujete so sortimentom súvisiacim s tvorbou a starostlivosťou o zeleň, zavlažovaním, a pod., alebo chcete svoje portfólio o tieto komodity rozšíriť.