ZÁVLAHY TORO
pre záhrady

Automatické závlahové systémy TORO pre záhrady

Každý z nás sa cíti príjemne v záhrade pokrytej zeleným kobercom zdravého trávnika a rastlinami, z ktorých sviežeho vzhľadu je jasné, že je o ne dobre postarané. Medzi zariadenia, ktoré pomáhajú dosiahnuť a udržať záhradu vo výbornej kondícii po celý rok, patria automatické závlahové systémy. Stovky spokojných majiteľov záhrad s nainštalovanou závlahou značky TORO na Slovensku oceňujú jej spoľahlivosť, úsporu času a nízke náklady na prevádzku.
Výhradným dovozcom profesionálnej techniky a závlahových systémov TORO pre Slovenskú a Českú republiku je naša partnerská  firma PROFIGRASS, viac info na   www.profigrass.sk  a  www.toro-zavlahy.sk

Všetky produkty súvisiace so závlahovou technikou nájdete v našej špecializovanej predajni, alebo v našom internetovom obchode www.greenshop.sk

 

Dodávame komponenty závlahových systémov pre:

 • ZÁHRADY
 • PARKOVÉ PLOCHY
 • PLOCHY VEREJNEJ ZELENE
 • RÔZNE DRUHY ŠPORTOVÍSK
 • FUTBALOVÉ IHRISKÁ
 • GOLFOVÉ IHRISKÁ
 • a INÉ

 

Aké výhody Vám prinesie vybudovanie automatického závlahového systému TORO?

Usporí Vám čas, prinesie nezávislosť
Spúšťanie závlahy je riadené ovládacou jednotkou, ktorá automaticky (bez prítomnosti obsluhy) spustí zavlažovanie v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu a to aj počas Vašej dovolenky. 

Šetrí Vaše prostriedky vynakladané za vodu a energiu
Ideálnym časom pre závlahu sú nočné, alebo skoré ranné hodiny. Vtedy sú straty odparovaním a intenzita vetra najmenšie, čo priaznivo ovplyvňuje spotrebu vody. Taktiež je v tomto čase teplota vody blízka teplote povrchu zeme, čo zasa prospieva trávniku i rastlinám. Všetky riadiace jednotky môžu byť navyše vybavené senzorom, ktorý v prípade dažďa preruší zavlažovanie. 

Rovnomerne dodáva vodu rastlinám
Postrekovače sú rozmiestnené na ploche tak, aby bola celá plocha pokrytá závlahou presne a rovnomerne. Vytvárajú takmer dokonalú ilúziu dažďa. Vďaka širokej ponuke postrekovačov TORO sme schopní optimálne zavlažiť každý kút Vašej záhrady. 

Odoberá starosti a prácu so zavlažovaním
Všetky postrekovače pre zavlažovanie trávnika sú výsuvné. To v praxi znamená, že sú ukryté pod povrchom pôdy až dovtedy, pokým sa v prednastavenom čase tlakom vody vysunú a zavlažujú. Po ukončení zavlažovacieho cyklu sa pomocou pružinového mechanizmu zasunú späť do púzdra pod úroveň terénu. Esteticky nenarušujú vzhľad záhrady, neobmedzujú Vás pri kosení a nespôsobujú poškodenie trávnika. Môžete zabudnúť na ťažkosti s rozťahovaním a upratovaním hadíc. 

Jednoduché prispôsobenie závlahy potrebám rastlín
Každá riadiaca jednotka TORO okrem možnosti zavlažovať v určitú dennú či nočnú dobu taktiež ponúka možnosť nastavenia dĺžky a frekvencie závlahy. Týmto nastavením systém môže reagovať na skutočné potreby rastlín v závislosti na ich druhu, stanovišti a priepustnosti pôdy. Vďaka týmto vlastnostiam môže byť zavlažovanie efektívne a úsporné. 

Tieto a množstvo ďalších výhod so sebou prináša iba kvalitný závlahový systém podporený správnym dizajnom závlahy.

Sprievodca závlahou záhrady

Automatická závlaha prebieha celkom samočinne, postupne vo všetkých častiach záhrady, v tzv. sekciách. Rozdelenie závlahy na sekcie je potrebné vzhľadom na výdatnosť zdroja, výkonnosť čerpadla a dimenziu prívodného potrubia. Výhodou rozdelenia na sekcie je možnosť zavlažovať jednotlivé časti kratšiu, alebo dlhšiu dobu, vždy podľa potreby. Zavlažovanie sa takto stáva efektívnejším a racionálnejším úkonom. Správne a presné zavlažovanie s použitím automatického závlahového systému je schopné splniť odlišné požiadavky rôznych výsadieb. Výsledkom bude hustý zelený trávnik, krásne a zdravé rastliny.

Riadaca jednotka 20 %
Programovateľná riadiaca jednotka TEMPUS Pro

Priebeh závlahy je riadený centrálnou ovládacou jednotkou so zvoleným programom.

Spúšťa zavlažovanie jednotlivých častí záhrady. Na jednotke je možné nastaviť 4 nezávislé programy zavlažovania. Prednosťou tejto ovládacej jednotky je možnosť jednoduchého rozšírenia počtu ovládaných okruhov (sekcií) až do 16. Riadiaca jednotka sa vyrába v dvoch prevedeniach pre vnútorné, alebo vonkajšie prostredie. Výhodou je diaľkové ovládanie riadiacej jednotky pomocou aplikácie pre Smartphon, keď je riadiaca jednotka v dosahu WIFI siete.

Riadiaca jednotka + senzor dažďa alebo pôdny senzor 40 %
Senzor dažďa, pôdny senzor

Zavlažovanie môže byť ovplyvňované taktiež senzorom dažďa alebo pôdnym senzorom. Závlahový systém tak reaguje aj počas Vašej neprítomnosti na zmenu počasia so zárukou, že Vaše rastliny dostanú vodu vtedy, kedy ju naozaj potrebujú.

Senzory slúžia k prerušeniu zavlažovacieho cyklu v prípade dažďa alebo dostatočnej zálievky. Na senzoroch je možné nastaviť ich citlivosť vypnutia v závislosti na intenzite dažďa alebo nysýtenosti pôdneho profilu vodou. K dispozícii je káblový alebo bezdrôtový model senzoru dažďa, ktorý je dodávaný aj vo verzii doplnenej o snímač mrazu. Pôdny senzor je k dispozícii ako bezdrôtový model.

Riadiaca jednotka + senzor dažďa alebo pôdny senzor + elektromagnetické ventily 60 %
Elektromagnetické ventily

Riadiaca jednotka dáva v súlade s naprogramovanými hodnotami pokyn elektromagnetickým ventilom kedy a na akú dlhú dobu majú otvoriť a následne zatvoriť prívod vody k postrekovačom na jednotlivých sekciách. Elektromagnetické ventily sú umiestnené v plastových podzemných šachtách, ktoré ich chránia pred poškodením a vďaka odklopnému veku zabezpečujú ľahký prístup pre ich prípadný servis a zazimovanie závlahového systému.

Otváranie a zatváranie prívodu vody k postrekovačom je riadené elektricky napätím 24 VAC alebo 9 VDC. Vďaka špeciálnej konštrukcii ventilov TORO dochádza k ich pomalému otváraniu a zatváraniu. Ventily sú vyrobené z vysokokvalitných plastov, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou.

Riadiaca jednotka + senzor dažďa alebo pôdny senzor + elektromagnetické ventily + postrekovače 80 %
Postrekovače

Samotná distribúcia závlahovej vody na plochu záhrady je zabezpečovaná pomocou rôznych závlahových prvkov, ktorých použitie, vlastnosti a funkcie si teraz bližšie predstavíme. Najobvyklejším spôsobom závlahy trávnikov je zavlažovanie pomocou výsuvných postrekovačov, ktoré z hľadiska distribúcie vody rozdeľujeme do dvoch základných skupín.

VÝSUVNÉ ROZPRAŠOVACIE POSTREKOVAČE sú vhodné pre zavlažovanie menších členitých plôch. Ich dostrek je od 1,5 do 5,2 metrov. Identifikačným znakom je vejárovitý rozstrek vody v už danom, alebo nastavenom uhle v závislosti od typu trysky. K týmto postrekovačom TORO ponúka ucelený rad výmenných trysiek, líšiacich sa tvarom a veľkosťou zavlažovanej plochy. Možnosť kombinácie výsuvného rozprašovacieho postrekovača s turbínovými tryskami, ktoré majú okrem iných výhod aj dlhší dostrek, posúva jeho využitie na ešte vyššiu úroveň, čo sa týka variability.
Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie výsuvné rozprašovacie postrekovače a trysky TORO pre záhradné aplikácie patria: LPS, 570Z, 570Z LP, 570Z PR, 570Z XF, 570Z PRX, trysky MPR Plus, TVAN, rozprašovacie trysky PRECISION alebo rotačné trysky PRECISION PRN.

TURBÍNOVÉ POSTREKOVAČE vykonávajú otáčavý pohyb a distribuujú závlahovú vodu jedným, alebo viacerými rotujúcimi lúčmi. Pre ich dlhší dostrek (v porovnaní s rozprašovacími postrekovačmi) sa využívajú na zavlažovanie väčších trávnikových plôch. Polomer dostreku záhradných turbínových postrekovačov sa pohybuje v rozpätí od 4,6 do 15,9 metrov. Výkonnejšie typy (s dostrekom až do 33 m) nachádzajú uplatnenie v parkoch, na verejných priestranstvách a športových plochách.
Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie výsuvné turbínové postrekovače TORO pre záhradné aplikácie patria: MINI8, 300 Stream Rotor, T5, T7, ...

Riadiaca jednotka + senzor dažďa alebo pôdny senzor + elektromagnetické ventily + postrekovače + kvapková závlaha 100 %
Kvapková závlaha

Súvislé výsadby rastlín, kvetinové záhony, stromy, kry, výsadby v hrantoch a črepníkoch je najvýhodnejšie zavlažiť pomocou vysokoúsporného systému, tzv. MIKROZÁVLAHY, ktorý zahŕňa široký program prvkov dodávajúcich vodu v malom množstve priamo k jednotlivým rastlinám. K týmto prvkom patria napríklad kvapkové hadice, odkvapkávače, minipostrekovače, ...

Pomocou kvapkovej hadice sú presne a efektívne zavlažené napríklad stromy, kry a kvetinové záhony. Jednoducho sa skryje pod vrstvu mulčovacej kôry alebo iného materiálu a vzhľad záhrady ostane nenarušený. Kvapkové hadice sú dodávané v hnedej a čiernej farbe. K dispozícii je taktiež podzemná kvapková hadica obsahujúca patentovanú technológiu Rootguard. Táto technológia ochraňuje emitory (výtokové miesta) kvapkovej hadice proti vrastaniu korienkov rastlín a zabraňuje tak ich upchatiu.

Riadiaca jednotka TORO TEMPUS, TEMPUS Pro

Pôdny senzor TORO PSS-KIT-EU

Elektromagnetický ventil TORO EZP-02-54

Rozprašovací postrekovač TORO 570Z4P s tryskou PRECISION O-T-5-HP

Turbínový postrekovač TORO T5PSS-RS

Odkvapkávač TORO EU-DNK08-2-RED

Kvapková hadica TORO SB162-33-...

ZÁVLAHY TORO
pre športové plochy

Automatické závlahové systémy TORO pre športové plochy

Americká firma TORO patrí medzi svetových lídrov v oblasti závlah futbalových a golfových ihrísk, športovísk, privátnej a verejnej zelene. Vďaka jej dlhoročným skúsenostiam, inovatívnym riešeniam a kvalitným použitým materiálom získate spoľahlivý a moderný produkt na vysokej technickej úrovni.

Výhradným dovozcom profesionálnej techniky a závlahových systémov TORO pre Slovenskú a Českú republiku je naša partnerská  firma PROFIGRASS, viac info na   www.profigrass.sk  a  www.toro-zavlahy.sk

Všetky produkty súvisiace so závlahovou technikou nájdete v našej špecializovanej predajni, alebo v našom internetovom obchode www.greenshop.sk

Dodávame komponenty závlahových systémov pre:

 • ZÁHRADY
 • PARKOVÉ PLOCHY
 • PLOCHY VEREJNEJ ZELENE
 • RÔZNE DRUHY ŠPORTOVÍSK
 • FUTBALOVÉ IHRISKÁ
 • GOLFOVÉ IHRISKÁ
 • a INÉ

 

The Toro Company

je s Vami viac ako

 

0
rokov

ZÁVLAHY TORO
informácie pre inštalačné firmy

Výhradný dovozca závlahových systémov TORO,  spoločnosť Profigrass, poskytuje na území SR nasledovné služby

 • predaj komponentov závlahového systému TORO pre inštalačné a distribučné firmy na celom území SR
 • predaj príslušenstva a doplnkového sortimentu k závlahovým systémom
 • predaj čerpacej a filtračnej techniky
 • predaj náhradných dielov ku komponentom závlahového sortimentu

prostredníctvom priameho predaja v kamennej predajni  Senec, Ulica pri Búroši 2  alebo cez B2B e-shop  www.greenshop.sk

 • každoročne najmä pred začiatkom sezóny organizujeme pre inštalačné a distribučné firmy vzdelávacie workshopy závlahových systémov TORO. Zaregistrujte sa u nás (nižšie v kontaktnom formulári) a budeme Vás o pripravovaných akciách včas informovať.
 • individuálne školíme nové inštalačné firmy kedykoľvek počas sezóny ... školenia sú bezplatné - náklady znáša spoločnosť Profigrass.
 • poskytujeme technickú podporu a odborné poradenstvo
 • novým aj zavedeným inštalačným firmám v prípade záujmu vypracúvame technické riešenia inštalácií závlahového systému TORO - projekt s výkazom výmer (zoznam materiálu), súčasťou ktorého je i návrh čerpacej techniky
 • zvyšujeme záujem koncových spotrebiteľov, tzn. zákazníkov inštalačných firiem o značku TORO formou platenej inzercie v tlačených médiách a na internete
 • vydávame podporné materiály na zvýšenie informovanosti zákazníkov a investorov v oblasti závlahových systémov TORO
 • v prípade dopytov koncových spotrebiteľov a investorov na inštaláciu závlahového systému poskytujeme doporučenia na naše spolupracujúce certifikované inštalačné a realizačné firmy
 • intenzívne spolupracujeme so Slovenským futbalovým zväzom a aj vďaka tomu sa na nás futbalové kluby obracajú s dopytmi na inštaláciu závlahových systémov pre futbalové ihriská. V prípade takéhoto dopytu poskytujeme doporučenia na naše spolupracujúce certifikované inštalačné firmy
 • k jednotlivým komponentom (riadiace jednotky, elektromagnetické ventily, turbínové postrekovače, ...) poskytujeme návody k obsluhe v slovenskom jazyku
 • poskytujeme medzinárodný katalóg závlahových produktov TORO pre domáce a komerčné prostredie pre aktuálnu sezónu v tlačenej forme v českej verzii viac informácií na   www.profigrass.sk   alebo 
  www.toro-zavlahy.sk

Máte pre nás odkaz, alebo by ste sa radi niečo opýtali ? Zaregistrujeme Vás ako nového zákazníka ?

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia Vášho dotazu.