ZÁHRADNÁ A KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

ZÁHRADNÁ A KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

V rámci  komplexného balíka  služieb máme v ponuke aj služby záhradného architekta.  Náš spolupracujúci ateliér
záhradno-architektonickej tvorby ARCHITEKTÚRA ZELENE,
Ing. Miroslava Blanárová
zabezpečí v prípade záujmu spracovanie  projektov záhradnej a krajinnej architektúry pre našich klientov.
Telefonický kontakt: +421 907 749 112

PORTFÓLIO SLUŽIEB ZÁHRADNÉHO ARCHITEKTA:

1. Odborné poradenstvo  v oblasti záhradno - architektonickej tvorby

 • základná špecifikácia funkčného a dizajnového riešenia priestoru
 • poradenstvo pre lepšie zorientovanie sa v nedoziernom svete rastlín
 • poradenstvo pri výbere  prvkov drobnej architektúry

2. Spracovanie projektov súkromných záhrad v stupni:

 • ŠTÚDIA _ ideový návrh, kompozičné riešenie priestoru s prepojením funkcií, návrh zelene v troch výškových stupňoch - stromy, kríkové a trvalkovo-trávne skupiny, trávnik.
 • PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE _ architektonická štúdiá je dopracovaná do potrebnej výkresovej dokumentácie k získaniu stavebného povolenia
 • REALIZAĆNÝ PROJEKT _ kompletný projekt s komplexným riešením priestoru, s  návrhom drevín v konkrétnom druhovom zložení a počte kusov rastlín. PD obsahuje výkres situácie, výkres plánu výsadby
  s vytýčením, v prípade potreby výkres technicko - stavebného detailu, zoznam rastlín a výkaz výmer. Ak má klient záujem, súčasťou PD môžu byť aj 3D vizualizácie priestoru. Projektová dokumentácia je podkladom pre realizáciu záhrady a na vytvorenie kalkulácie rozpočtových nákladov.

3. Spracovanie projektov verejných priestorov v stupni:

 • PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
 • PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
 • REALIZAČNÝ PROJEKT

VEREJNÉ PRIESTORY:

parky, námestia, pešie zóny, mestské a obecné zóny oddychu, vyhradený
exteriér nákupných centier, krajinné úpravy, prvky zelenej a modrozelenej infraštruktúry, líniové výsadby pri cyklotrasách apod.

POLOVEREJNÉ PRIESTORY:

vyhradený exteriér polyfunkčných objektov a obytných komplexov,
vonkajšie priestory areálov škôl a materských škôlok, športové areály, vonkajšie priestory inštitúcií a firiem.

4. Autorský dozor

Odborný dozor pri realizácii verejných priestorov a záhrad na základe nami spracovanej projektovej dokumentácie.

KAŹDÝ CITLIVO A ZMYSLUPLNE NAVRNHUTÝ PRIESOR SA MÔŽE STAŤ PRÍJEMNÝM MIESTOM NA POBYT V EXTERIÉRI
A PRI ZÁHRADÁCH MÁ ŠPECIÁLNY BENEFIT - ROZŠIRUJE OBYTNÝ PRIESTOR DOMU.

OBJAVTE KRÁSU SVOJHO PROSTREDIA, POMÔŽEME VÁM JU VYTVORIŤ.

ZÁHRADNÁ A KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

Anglický záhradný architekt John Brookes chápe záhradný design ako logický proces, ktorý je zároveň aj istou formou umenia.
„ Z hĺbky duše verím, že dobrý design skutočne  potrebujeme a potrebujeme vedieť odkiaľ pochádza.
Začíname si uvedomovať, že duch miesta, v ktorom žijeme je jedinečný a zároveň veľmi krehký.“
Brooksove myšlienky prameniace z úspešného a dlhodobého pôsobenia v odbore sú súčasne vyjadrením našej filozofie a smerovania v práci.

PORTFÓLIO SLUŽIEB ZÁHRADNÉHO ARCHITEKTA:

1. Odborné poradenstvo  v oblasti záhradno - architektonickej tvorby

 • základná špecifikácia funkčného a dizajnového riešenia priestoru
 • poradenstvo pre lepšie zorientovanie sa v nedoziernom svete rastlín
 • poradenstvo pri výbere  prvkov drobnej architektúry

2. Spracovanie projektov súkromných záhrad v stupni:

 • ŠTÚDIA _ ideový návrh, kompozičné riešenie priestoru s prepojením funkcií, návrh zelene v troch výškových stupňoch - stromy, kríkové a trvalkovo-trávne skupiny, trávnik.
 • PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE _ architektonická štúdiá je dopracovaná do potrebnej výkresovej dokumentácie k získaniu stavebného povolenia
 • REALIZAĆNÝ PROJEKT _ kompletný projekt s komplexným riešením priestoru, s  návrhom drevín v konkrétnom druhovom zložení a počte kusov rastlín. PD obsahuje výkres situácie, výkres plánu výsadby
  s vytýčením, v prípade potreby výkres technicko - stavebného detailu, zoznam rastlín a výkaz výmer. Ak má klient záujem, súčasťou PD môžu byť aj 3D vizualizácie priestoru. Projektová dokumentácia je podkladom pre realizáciu záhrady a na vytvorenie kalkulácie rozpočtových nákladov.

3. Spracovanie projektov verejných priestorov v stupni:

 • PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
 • PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
 • REALIZAČNÝ PROJEKT

VEREJNÉ PRIESTORY:

parky, námestia, pešie zóny, mestské a obecné zóny oddychu, vyhradený
exteriér nákupných centier, krajinné úpravy, prvky zelenej a modrozelenej infraštruktúry, líniové výsadby pri cyklotrasách apod.

POLOVEREJNÉ PRIESTORY:

vyhradený exteriér polyfunkčných objektov a obytných komplexov,
vonkajšie priestory areálov škôl a materských škôlok, športové areály, vonkajšie priestory inštitúcií a firiem.

4. Autorský dozor

Odborný dozor pri realizácii verejných priestorov a záhrad na základe nami spracovanej projektovej dokumentácie.

OBJAVTE KRÁSU SVOJHO PROSTREDIA, POMÔŽEME VÁM JU VYTVORIŤ.

ARCHITEKTÚRA ZELENE

ATELIÉR ZÁHRADNEJ A KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY

ATELIÉR ZÁHRADNEJ A KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY
ARCHITEKTÚRA ZELENE
Ing. Miroslava Blanárová, autorizovaná krajinná architektka

O NÁS

Ateliér ARCHITEKTÚRA ZELENE vznikol následne po ukončení môjho štúdia na Mendlovej univerzite v Brne, ZF, odbor Záhradná a krajinná architektúra.
Ateliér sa venuje komplexnej projekcii záhradno-architektonických diel pre súkromnú aj verejnú sféru.
Pri veľkých projektoch sú súčasťou ateliéru aj externí spolupracovníci viacerých profesií. Počet a špecializácia profesií závisí od druhu zákazky.

Práca v odbore, kde sa snúbi dizajn s prírodou, je obohacujúca a príjemným spôsobom nabáda k neustálemu získavaniu nových vedomostí, ktoré s láskou
a ochotou pretavujeme do projektov spracovávaných pre Vás a následne do Vašich realizácií.
Povolanie záhradného architekta nie je len prácou, ale aj vášňou a radosťou.
Aj z tohto dôvodu sa radi zúčastňujeme urbanistických a krajinno-architektonických súťaží. Sú pre nás výzvou.

Dôležitou časťou našej práce sú projekty súkromných záhrad.
Majú špecifické postavenie pri vytváraní priestoru s novým dizajnom a funkciou. Sú navrhované pre konkrétnych ľudí, ktorí budú využívať priestor
každodenne, dlhé časové obdobie. Priestor má intímnejší charakter, túto skutočnosť máme, ako všetci dobrí záhradní architekti, na zreteli.

PROCES TVORBY A SPOLUPRÁCE - záhrady

V rámci konzultácie sa s Vami podrobne porozprávame o tom, akú predstavu máte o svojej budúcej záhrade,
aké a koľko funkčných častí má mať (napr. kľudová oddychová zóna, spoločenská zóna s ohniskom, priestor pre hru detí, úžitková časť  a pod.),
aké vybavenie, resp. prvky drobnej architektúry preferujete (napr. bazén, altánok, vodný prvok, domček pre hru detí  a pod.), aký štýl a dizajn je Vám blízky.

Na základe týchto informácií, našich odborných znalostí a dobrého prehľadu v súčasných trendoch i technických možnostiach, Vám spracujeme prehľadnú projektovú dokumentáciu pre vytvorenie harmonickej, príťažlivej a súčasne funkčnej záhrady.

Pri spracovávaní realizačného projektu doporučujeme klientom dať  si súbežne vypracovať aj projekt automatického závlahového systému, ako aj návrh osvetlenia, my používame značku in - lite, ktorá sa nám veľmi osvedčila.

Profesionáli zo spoločnosti PROFI GREEN Vám prinášajú celú škálu produktov a služieb, ktoré môžete využiť ako komplexný balík služieb pri realizácii Vášho exteriéru, alebo si vyberiete len dielčie časti produktov a služieb. Oba varianty podstatne zjednodušujú prácu pri realizácii Vášej záhrady.

Našou pridanou hodnotou je možnosť využitia autorského dozoru pri realizácii záhrady.

PROCES TVORBY A SPOLUPRÁCE - verejné priestory

Proces tvorby a spolupráce je obdobný ako pri záhradách, odlišnosťou sú iné kategóriie objednávateľov, alebo investorov a široká škála využitia budúcich spracovávaných verejných  priestorov.
K jednotlivým rozdielnym skupinám klientov  pristupujeme rovnako v zmysle záujmu, ústretovosti a zodpovednosti, individuálne v zmysle navrhovania rôznych priestorov a plôch od krajinných úprav po subtílne zóny oddychu miest a obci.

SÚKROMNÁ ZÁHRADA - ZÁHRADA PRI VIDIECKOM SÍDLE, DUNAKILITI

VEREJNÝ PRIESTOR - ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ, NÁMESTIE SLOBODY S VODNÝM PRVKOM, PRIEVIDZA 

Telefonický kontakt: +421 907 749 112

Mám záujem o vypracovanie  projektu záhradnej architektúry

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely doporučenia záhradníckej realizačnej alebo inštalačnej firmy.
Zásady spracovania osobných údajov