VYPRACOVANIE
       PROJEKTU
AUTOMATICKÉHO
   ZÁVLAHOVÉHO
   SYSTÉMU TORO

Vypracovanie projektu automatického závlahového systému TORO

Naše projekčné oddelenie disponuje dlhoročnými skúsenosťami, rieši a vypracúva projekty závlahového systému pre záhrady a vo veľkej miere navrhuje závlahy pre rozsiahle plochy ako je napríklad komunálna zeleň, parky, zavlažovanie plôch privátnej a komerčnej zelene, golfové a futbalové ihriská, taktiež rozsiahle poľnohospodárske a produkčné plochy ako aj zavlažovanie pre vertikálnu a strešnú zeleň.

Ku každej nižšie uvedenej skupine zákazníkov pristupujeme z pohľadu vypracovania projektu a získavania podkladov individuálne.

Koncový spotrebiteľ

 • Ak ste koncový spotrebiteľ, vypracujeme projekt závlahového systému na základe Vášho dopytu. Využitie tejto služby od nás je výhodné najmä za predpokladu, že ste sa rozhodli automatický závlahový systém inštalovať svojpomocne.
  Ak inštaláciu závlahového systému zveríte radšej do rúk certifikovanej inštalačnej firme, na ktorú Vám radi poskytneme kontakt, potom projekt ako aj cenovú ponuku budete žiadať od inštalačnej firmy.
 • Súčasťou podkladov je vyplnenie formuláru, ktorého obsahom je popis záhrady, uvedenie želaných prvkov závlahy a ich preferované umiestnenie v záhrade, ako aj popis zdroja vody a čerpadla, ak už je inštalované alebo zakúpené. Formulár je navrhnutý tak, aby Vám čo najviac uľahčil vypracovanie zadania pre projekt. Neoddeliteľnou súčastou podkladov je taktiež okótovaný nákres všetkých dôležitých bodov a prvkov záhrady, druhov výsadieb, poloha zdroja vody, ...
 • Výsledkom našej práce je jednoduchý návrh so zakreslením inštalácie jednotlivých rozvodov potrubia, umiestnenie a poloha ventilovej šachty, riadiacej jednotky a elektrického vedenia od riadiacej jednotky k elektromagnetickým ventilom. Samozrejmosťou je zakreslenie pozícií jednotlivých postrekovačov, ich označenie ako aj ich farebne odlíšené rozdelenie do jednotlivých sekcií / zón.
  Súčasťou vypracovania je aj výkaz výmer, tzn. zoznam materiálu (vrátane uvedenia ceny), ktorý je potrebný pre inštaláciu navrhnutého závlahového systému.
 • Ak si želáte vypracovať projekt, kontaktujte, prosím, prostredníctvom formuláru nižšie, nášho obchodného zástupcu, ktorý Vám obratom pošle ďalšie potrebné inštrukcie.

Futbalový klub

 • Futbalové kluby sa na nás veľmi často obracajú so spracovaním cenovej ponuky ako aj projektu závlahového systému.
  Výhodou nášho riešenia je profesionálny prístup, kvalita značky TORO, početné referencie, vypracovanie kompletného projektu vrátane čerpacej techniky a akumulačnej nádrže na mieru a takisto je veľkou výhodou doporučenie miestne pôsobiacej certifikovanej inštalačnej firmy, ktorá patrí do celoslovenskej siete našich spolupracujúcich subjektov.
  Sme dodávateľom a partnerom Slovenského futbalového zväzu (SFZ)
  a komponenty závlahového systému sú zastúpené aj na futbalnet.shop
  Vyplnením nižšie umiestneného formuláru kontaktujte s Vašou požiadavkou priamo nášho obchodného zástupcu.

Investor komerčných objektov, obstarávateľ alebo architektonická kancelária

 • Je súčasťou Vášho stavebného zámeru či projektu zeleň ?
  Potom neodmysliteľnou súčasťou je aj závlahový systém.
  Radi vypracujeme projekt akéhokoľvek závlahového systému alebo detailu pre Vašu alebo Vami riešenú plochu.
  Vyplnením nižšie umiestneného formuláru kontaktujte s Vašou požiadavkou priamo nášho obchodného zástupcu.

Spolupracujúca realizačná alebo inštalačná firma

 • Spolupracujúcim realizačným a inštalačným firmám vypracujeme projekt automatického závlahového systému TORO na základe ich žiadosti. Vyplnením nižšie umiestneného formuláru kontaktujte s Vašou požiadavkou priamo nášho obchodného zástupcu.

Mám záujem o vypracovanie projektu závlahového systému TORO

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely doporučenia záhradníckej realizačnej alebo inštalačnej firmy.
Zásady spracovania osobných údajov